Tarihimiz..

TÜRKİYE GIDA SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI TARİHİ

Türkiye işçi hareketinin bir parçası olan, Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası, 27 Eylül 1947’de, İstanbul Gıda Sanayii İşçileri Sendikası adıyla kuruldu. Kurucuları; Şaban AKDOĞAN, Zühtü TETEY, İbrahim ATLAS, Hüseyin ARSLAN, İhsan UYUM, Mehmet PERÇİN, Cemal BARLAS, İbrahim GÜLER, Sabri KUMKALA, Hasan BAŞKA, Hüseyin ALTAY, Galip ERKAL’dı. Kurucular aralarında yaptıkları toplantıda ilk başkanı Zühtü TETEY olarak belirlediler. Zühtü TETEY, İşçi Sigortaları Kurumunun kuruluşunda bulundu. Bu kurumun 1 numaralı üyesi olduğu için, ölünceye dek SSK Genel Kurulu daimî delegesi olarak kaldı.
**Gıda-İş Sendikasının, sendikal hareketin yeni filizlendiği, işçilerin sendikal örgütlenme arayışında olduğu yıllarda kurulmuş olması, sendikal hareketin öğrenerek mücadele içinde yer alması dönemine denk gelir. Bu nedenle 1948 yılında kurulan, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği’ne kurucu üye olarak katılmayı, sendikal birlik adına olumlu bulur. Birliğin ilk Genel Kurulu’nda Zühtü TETEY Birlik Başkanı oldu.
**İstanbul Gıda Sanayi İşçileri Sendikası, İstanbul İşçi Sendikaları Birliğinin üyesi olarak, 1952 yılında kurulan Türk-İş Konfederasyonu’na kurucu üye olarak katıldı.
**Gıda-İş Sendikası, 23 Eylül 1962’de İstanbul Gıda Sanayii İşçileri Sendikası olan adını, Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası olarak değiştirerek, Türkiye çapında örgütlenme çalışmalarına başladı.
**Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendikası 8 Ağustos 1965’teki genel kurulunda, Genel Başkanlığa Kemal NEBİOĞLU seçildi.
**Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendikasının başta un fabrikaları, şekerleme atölyeleri olmak üzere birçok alanda örgütlenmesine hız verdi. Küçük işletmeler yanı sıra sanayi sektöründe örgütlenmek için özel çaba harcadı. 1965 yılında sendikamızın örgütlü olduğu Nestle Çikolata Fabrikasında başlayan ilk toplu sözleşme görüşmelerinde, daha sonraki yıllarda sendikamızın yönetmelikle çerçevesini çizeceği İşyeri Sendika Konseyleri’nin ilk biçimi oluşturularak işçilerin görüşmelerde görüşlerini dile getirmeleri sağlandı.
**Bu yıllar aynı zamanda işçi sınıfının sendikal örgütlenmede varlığını hissettirdiği, daha mücadeleci bir sendikal anlayışın tartışmalarının başladığı yıllar olarak geçti. Türk-İş’in uzlaşmacı, ikircikli tutumu, mücadelenin önüne set olması tartışmaların alevlendiği dönem olarak sürer. İçinde Türkiye Gıda Sanayi İşçileri sendikasının olduğu kimi sendikalar daha mücadeleci bir sendikal yapının oluşması tartışmaları içine girer. Bu tartışmalar içinde, 1966 yılında Maden-İş, Lastik-İş, Basın-İş’le birlikte Sendikalar arası Dayanışma Örgütü (SADA) nü kurdu. Aynı yıl Gıda-İş, Türk-İş’ten (üyeliği askıdaydı) çıkarıldı. Gıda-İş Sendikası, 12 Şubat 1967 yılında aldığı kararla Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’na kurucu üye olarak katılma kararı aldı.
**13 Şubat 1967’de kurulan DİSK’in kurucuları arasında yer aldı. DİSK’in ilk toplanan genel kurulda aralarında Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı Kemal Nebioğlu, İbrahim Balcı, Yurdakul Gözde’nin bulunduğu 21 kişilik yönetim kurulu seçildi.
**Türkiye Gıda-İş Sendikası’na, 1977 yılında Besin-İş Sendikası, 1978 yılında da Çağdaş Gıda-İş Sendikası katıldı.
**Türkiye Gıda Sanayi İşçileri Sendikası 1974-1979 yılları arasında, Ülker Bisküvi Fabrikasında sendikamız üyesi işçiler hem sarı sendikaya hem de Ülker patronuna karşı Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihine damga vuran çok önemli direnişlere ve fabrika işgallerine imza attı. Günlerce süren, Ünlü TARİŞ direnişinde yer aldı. İşçi hareketinin yoğun grev ve direnişlerinin yaşandığı dönemde, sermayenin saldırıları tüm hızıyla devam ettiği yıllar olan 1980’e gelindiğinde daha çetin bir mücadele dönemi devam ediyordu.
**İşçi sınıfının mücadelesini engellemek, önünü kesmek için 12 Eylül askeri cuntası gerçekleşti. Askeri cunta DİSK ve bağlı sendikaların faaliyetlerini askıya aldı. 12 Eylül 1980 tarihli MGK kararıyla, sendikamızın faaliyetleri tümüyle durduruldu. Aralarında Kemal Nebioğlu, Mehmet MIHLACI’nın bulunduğu 76 yönetici ve üyesi gözaltına alındı. Sendikaya kayyım atandı.
**Uzun süren idamla yargılanmalar döneminden sonra, Gıda-İş Sendikası 16 Temmuz 1991’de beraat etti. DİSK ve Gıda-İş sendikasının berat etmesiyle, 21-22 Mart 1992 tarihinde yapılan 25. Genel Kurulda başkanlığa Kemal NEBİOĞLU, başkan vekilliklerine Mehmet MIHLACI ve Erdoğan ÖZEN, genel sekreterliğe Yurdakul GÖZDE seçildi.
**2-3 Temmuz 1994’te yapılan 26. genel kurulda başkanlığa Mehmet MIHLACI seçildi.
**27. Genel Kurul ile başlayan süreçte Kâmil ÖZKAN, Hüdai FAZLILAR, Celal OVAT sendikamızın genel başkanlık görevlerini sırasıyla tamamladılar.
**2013-2017 yılları arasında sendikamız, sınıf sendikacılığı temelinde ÇAYKUR, Danone Tikveşli Gıda, Ülker Çikolata, Divan Turizm İşletmeleri, Ferrero Çikolata, C.P Standart Yem Gıda, Ak Nişasta Sanayii ve Munzur Su gibi fabrikalarda, son dönem Türkiye işçi hareketine ivme katan direnişlere ve fiili grevlere imza atmıştır.
**Sendikamız, 29 Kasım 2015 tarihinde 32.Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmiştir. Bu genel kurulda, daha önce Genel Sekreterlik görevini yürüten Seyit ASLAN Genel Başkanlığa seçilmiştir. 29 Kasım 2015 tarihli genel kurulda, Genel Sekreterliğe Levent GÖKÇEK, Genel Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sedef ERDAL, Nejdet ÇALIŞKAN, Recep Onur UYGUR seçildi.
**32.Olağan Genel Kurulda sınıf sendikacılığının ilkeleri temelinde sendikal demokrasinin ileri bir örneği sergilenerek ana tüzükte önemli değişiklikler yapıldı:
Genel merkez yöneticilerinin alacağı ücretlerin işkolunda toplu iş sözleşmesi kapsamındaki en yüksek işçi ücretini geçmemesi, “sendikal demokrasinin yaşama geçirilmesi ve aşağıdan yukarıya demokratik bir yapılanmanın sağlanabilmesi için İŞYERİ KOMİTELERİNİN oluşturulması ve işyerlerinde KADIN İŞÇİ KOMİTESİNİN kurulması” gibi maddeler tüzüğe eklendi.
**70 yıllık köklü sendikal geleneği ile Gıda-İş, işçi ve emekçi sınıfların ekonomik, sosyal ve demokratik hakları için fiili ve meşru mücadelesine devam etmektedir.