Hakkımızda

DİSK/GIDA-İŞ SENDİKASININ DÜNÜ-BUGÜNÜ

Türkiye Gıda Sanayii İşçiler Sendikası, 27 Eylül 1947’de İstanbul Gıda Sanayi İşçiler Sendikası adıyla kuruldu. Kurucular Şaban AKDOĞAN, Zühtü TETEY, İbrahim ATLAS, Hüseyin ARSLAN, İhsan UYUM, Mehmet PERÇİN, Cemal BARLAS, İbrahim GÜLER, Sabri KUMKALA, Hasan BAŞAKA, Hüseyin ALTAY, Galip ERKAL’dı. İlk başkan Zühtü TETEY, İşçi Sigortaları Kurumun-1-numaralı üyesi olduğu için, ölünceye kadar SSK Genel Kurul daimi delegesi olarak kaldı.

Gıda-İş Sendikası 1948 yılında kurulan, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği’ne kurucu üye olarak katıldı. Birliğin ilk genel kurulunda Zühtü TETEY birlik başkanı oldu.
İstanbul İşçi Sendikaları Birliği 1952 yılında kurulan Türk-İş Konfederasyonu’na kurucu üye olarak katıldı.

Gıda-İş Sendikası, 23 Eylül 1962’de İstanbul Gıda İşçileri Sendikası olan adını, Türkiye Gıda Sanayii İşçiler Sendikası olarak değiştirerek, Türkiye çapında örgütlenme çalışmalarına başladı.
Gıda-İş Sendikası, 1966 yılında Maden-İş, Lastik-İş, Basın-İş sendikalarıyla birlikte, Sendikalararası Dayanışma Örgütünü (SADA) kurdu.
Gıda-İş Sendikası, 12 Şubat 1967’de aldığı bir kararla, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’na kurucu üye olarak katıldı.
Gıda-İş Sendikası’na, 1977 yılında Besin-İş Sendikası, 1978 yılında Çağdaş Gıda-İş Sendikası katıldı.

Gıda-İş Sendikası ve DİSK faaliyetleri, 12 Eylül 1980 Askeri Yönetimi tarafından durduruldu ve 1991 yılına kadar sürecek yargılamalar başlamış oldu. Gıda-İş Sendikası, 16 Temmuz 1991’de beraaat etti.
Gıda-İş Sendikası’nın 21-22 Mart 1992’de yaptığı Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu; Kemal NEBİOĞLU (Genel Başkan), Mehmet MIHLACI (1.Genel Başkan Vekili), Erdoğan ÖZEN (2.Genel Başkan Vekili), Yurdakul GÖZDE (Genel Sekreter), Vehpi KOMAÇ (Genel Sayman), Demirhan TUNCAY (Genel Eğitim Sekreteri), Müzeher ÇALIŞKAN’dan (Genel Örgütlenme Sekreteri) oluşan bir yönetim seçildi.
08-09 Ekim 2011 tarihinde yapılan Gıda-İş Sendikası 31. Olağan Genel Kurulun’da Celal OVAT (Genel Başkan), Seyit ASLAN (Genel Sekreter), Kasım TOSUN (Genel Başkan Yardımcısı), Selahattin SERTKAYA (Yönetim Kurulu Üyesi), Sinan CEVİZ (Yönetim Kurulu Üyesi) olarak seçilmişledir.