Disiplin Kurulu

Elif Bilen taş

Genel Disiplin Kurulu Başkanı

Yağmur Çakal

Yazman

Hızır Satır

Üye

İlhan Sarıoğlu

Üye

Murat Doğan

Üye